Company

VML S.A.
ul. Serbska 4
61-696 Poznań
NIP 9721081418

VML Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000730312 NIP: 9721081418, Regon: 634550586 wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

How to reach us

Contact

  • Phone +48 690 916 416
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Just ask

  • Tell us about your needs and we will find the adequate solution and create an individual offer carved especially for your Company.